Category: Cloudopslag en Bedrijfscontinuïteit

Business Continuity Awareness Week 2023 – Persoonlijke weerbaarheid

Dag vier van de Business Continuity Awareness Week met het thema ‘Aan de slag met weerbaarheid’ staat in het teken van persoonlijke weerbaarheid.

Vandaag deelt Lorraine Williams – Hoofd HR bij OASIS Group – haar ervaring en hoe OASIS Group haar teamleden ondersteunt met persoonlijke weerbaarheid.

OASIS Group is een bedrijf waarin ontwikkelingen en veranderingen elkaar snel opvolgen. Om onze rol zo goed mogelijk te vervullen, kijk ik naar mezelf en mijn HR-team om te putten uit onze persoonlijke weerbaarheid en die aan te passen aan de werkplek.

Vanaf begin 2020, toen de coronapandemie toesloeg, hebben we ons als team aangepast aan een snel veranderende werkomgeving en managers en teamleden begeleid bij belangrijke aanpassingen, zodat we met zijn allen OASIS Group draaiende konden houden en na de pandemie weer konden opkrabbelen. 

Het bedrijfscontinuïteitsteam realiseerde zich al vroeg dat dit een marathon zou worden en geen sprint, en dat we dus moesten zoeken naar manieren om weerbaarder te worden om het hoofd te bieden aan wat ons te wachten stond. In die moeilijke tijden waren bakkenvol behendigheid en veerkracht vereist, want de situatie waarmee we te maken kregen was ongekend. In tijden als deze putten we uit onze emotionele intelligentie, positiviteit en balans. We hebben de tijd genomen om na te denken over hoe we zouden omgaan met wat er stond te gebeuren.

Voor mij gaat weerbaarheid over het opbouwen van positieve netwerken met vrienden, familie en collega’s op het werk, en een gezond leven op het gebied van voeding en beweging. Het verlangen om zo lang mogelijk fit en gezond te blijven helpt me om weerbaarder te worden.

Hier bij OASIS hebben we ‘Weerbaarheid op het werk’ naar een hoger plan getild met de introductie van onze vrouwennetwerkgroep. In dit netwerk binnen OASIS en daarbuiten onderzoeken we onderwerpen als vruchtbaarheid, menopauze, gezondheid en fitness, angst en stress. Samenkomen voor een ‘walk and talk’ brengt de groep niet alleen op een positieve manier samen, maar voldoet ook aan de wens om onze eigen conditie en geestelijke gezondheid te verbeteren door een ondersteunend netwerk op te bouwen en een meer evenwichtige benadering van werk en privé te bevorderen.

Door managers bewust te maken van geestelijke gezondheid op de werkplek en door in onze regio’s UKI en BENE eerstehulpverleners op het gebied van geestelijke gezondheid op te leiden, zijn managers en teamleden zich meer bewust geworden van en steun gaan verlenen aan collega’s die met geestelijke gezondheidsproblemen kampen.  Weten hoe je iemand op het werk kunt herkennen die het moeilijk heeft, en hoe je hem of haar kunt ondersteunen om hulp te zoeken, is van groot belang voor ons bij OASIS, en in lijn met onze waarden van klantgerichtheid, betrouwbaarheid en ondersteuning.

Door een positieve insteek op mijn werk is het makkelijker om problemen in perspectief te zien, of ze nu groot of klein zijn. Dit helpt mij op zijn beurt weer om persoonlijke weerbaarheid op te bouwen.  Als je je afvraagt of een bepaalde situatie kan worden opgelost, is het antwoord negen van de tien keer dat dat kan. Dus in plaats van paniek en stress kijken we in het HR-team wat we kunnen doen om het tij te keren.

We werken met geweldige teams bij OASIS, waar we allemaal te maken krijgen met grote en kleine problemen aanpakken, in welke FBU we ook werken. Samen kunnen we het aan, waarbij we putten we uit elkaars kracht en weerbaarheid en er altijd naar streven om er samen beter uit te komen. 

Lorraine Williams, Hoofd HR – OASIS Group

Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@oasisgroup.com. Of klik hier voor meer informatie over de normen die wij hanteren op onze Compliance-webpagina.

Business Continuity Awareness Week 2023 – Operationele weerbaarheid

Dit jaar is het thema van de Business Continuity Awareness Week 2023 ‘Aan de slag met weerbaarheid’. Dit jaar kijken we naar verschillende elementen die de bedrijfscontinuïteit ondersteunen. Tot nu toe hebben we deze week op onze blog gepost over cyberweerbaarheid en weerbaarheid van de toeleveringsketen.

Vandaag geeft Fabienne Caers – Operations Manager in België – een overzicht van hoe zij en haar team bedrijfscontinuïteit ondersteunen binnen hun operationele functies.

Toen corona een ernstig probleem werd en de wereld op slot ging, toonden onze operationele teamleden een enorme veerkracht. Niemand wist hoe erg de situatie zou worden, maar het operationele team heeft toch alles in het werk gesteld om overal waar het veilig en legaal was naar onze Recordcenters te komen om ervoor te zorgen dat onze klanten werden geholpen. We bevonden ons op onbekend en ongekend terrein, maar we hebben ons door de regels en beperkingen heen geslagen en het als team voor elkaar gekregen.

In dit soort situaties is risicobeheer van het grootste belang. Onze teamleden moeten het gevoel hebben dat OASIS Group achter hen staat, dat hun welzijn heeft de hoogste prioriteit heeft. Wij luisterden naar de zorgen van onze teamleden en zijn een dialoog aangegaan om de juiste maatregelen te nemen zodat zij zich goed konden voelen over hun werk.

Ik zag hoe ver flexibiliteit kan gaan, hoe onze teamleden zich aanpasten in een onzekere wereld en als team hun verantwoordelijkheid namen. Dit is een grote geruststelling voor eventuele toekomstige uitdagingen.

Fabienne Caers, Operations Manager – OASIS Group

Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@oasisgroup.com. Of klik hier voor meer informatie over de normen die wij hanteren op onze Compliance-webpagina.

Business Continuity Awareness Week 2023 – Weerbaarheid van de toeleveringsketen

Vandaag is de tweede dag van de Business Continuity Awareness Week 2023. Het overkoepelende thema voor de campagne van dit jaar is ‘Aan de slag met weerbaarheid’.

Vandaag geeft Robert Condron, Group Procurement Manager van OASIS Group, een overzicht van hoe de weerbaarheid van de toeleveringsketen bij OASIS Group wordt gewaarborgd.

De uitdagingen als gevolg van de coronapandemie hebben de zwakke plekken in de toeleveringsstrategieën van zo’n beetje alle organisaties in de wereld blootgelegd.

Nu we ons in een post-pandemisch tijdperk bevinden, wordt weerbaarheid van de toeleveringsketen steeds belangrijker voor het succes van OASIS Group. Als organisatie willen wij ons richten op meer lokale leveranciers en onze afhankelijkheid van risicovolle bronnen verminderen.

Wij hebben de strategische directe leveranciers van OASIS Group uitgebreid in kaart gebracht om eventuele risico’s aan het licht te brengen. Het doel is dergelijke risico’s te beperken zodat wij voldoende alternatieve bevoorradingsbronnen hebben, onze te grote afhankelijkheid van één dienstverlener verminderen en zorgen voor meer flexibiliteit en weerbaarheid in onze hele toeleveringsketen.

Naarmate OASIS Group in verschillende geografische regio’s blijft groeien, zullen wij verbeteringen in de toeleveringsketen in kaart blijven brengen en onze organisatorische routines loslaten om aan de eisen van onze klanten te voldoen. Wij maken onze leveranciers er voortdurend op attent hoezeer wij hechten aan innovatieve technologieën die onze impact op het milieu kunnen verminderen zonder een nadelig effect op onze toeleveringsketen.

Door een robuuste toeleveringsketen op te bouwen, zijn we beter in staat om stress op te vangen, kritische functionaliteit te herstellen en te gedijen in gewijzigde omstandigheden. Het is een sleutelfunctie geworden in de algehele gezondheid van OASIS Group.

Robert Condron, Group Procurement Manager – OASIS Group

Stuur voor meer informatie een e-mail naar info@oasisgroup.com. Of klik hier voor meer informatie over de normen die wij hanteren op onze Compliance-webpagina.

Veerkracht Opbouwen in de Hybride Wereld

Wat kunnen we allemaal doen om het bewustzijn van Bedrijfscontinuïteit te verankeren en te verbeteren in deze nieuwe werkomgeving?

Deze week (16 – 20 mei 2022) is het Business Continuity Awareness week.

BCAW (Business Continuity Awareness Week) is een wereldwijde campagne om mensen bewust te maken van het belang van bedrijfscontinuïteit, de fundamentele en essentiële beste praktijken en hoe dit in de organisatiecultuur kan worden ingebouwd.

In de afgelopen 24 maanden is het leven voor ons allemaal veranderd en in sommige opzichten voorgoed, ook de manier waarop wij allemaal werken. De pandemie was een echte test voor onze veerkracht als mens en als bedrijf. Nu we de pandemie te boven komen en de herstelfase van onze bedrijfscontinuïteitsplannen ingaan, is het belangrijk dat we flexibel blijven en onze Bedrijfscontinuïteitsplannen blijven evalueren, bijwerken en toepassen.

In deze nieuwe werkomgeving moeten alle bedrijven opnieuw nadenken over de manier waarop zij hun bedrijfscontinuïteitsplannen verankeren, valideren en onder de aandacht brengen. Daarom is het thema van de Business Continuity Awareness week dit jaar Building Resilience in the Hybrid World.

Wij hebben een lijst samengesteld met de beste tips op het gebied van Compliance ter ondersteuning van uw bedrijfscontinuïteitsplannen en -activiteiten.

Tip 1: Update uw BIA’s en Bedrijfscontinuïteitsplannen. Wanneer hebt u ze voor het laatst bijgewerkt en weerspiegelen ze uw meest recente manieren van werken, inclusief hybride werken?

Focus op uw doel

Uiteindelijk is het belangrijk dat u begrijpt welke interne en externe activiteiten, inclusief die van uw klanten, het meest kritisch en tijdgebonden zijn. Dit begint met uw Business Impact Analyse (BIA). BIA’s dienen gericht te zijn op uw klanten en eindgebruikers, hun SLA’s en de bedrijfskritische diensten, middelen en leveranciers die nodig zijn om deze te leveren. De Bedrijfscontinuïteitsplannen geven weer hoe u deze cruciale diensten gaat leveren in geval van een incident.

Tip 2: Omarm BC incidenten. Zie ze als een kans om samen te werken, nieuwe vaardigheden te leren en de klanttevredenheid te verbeteren.

Leg de voordelen en mogelijkheden van Bedrijfscontinuïteit uit aan uw teamleden

Business Continuity is een kans voor ons allemaal om te groeien en weerbaarder te worden, zowel als individu als als bedrijf. Ongeplande gebeurtenissen bieden ons vaak kansen om met andere teams samen te werken en onze vaardigheden uit te breiden, omdat we snel moeten denken en ons moeten aanpassen aan de gegeven situatie. Soms dwingt het ons om creatiever te zijn in hoe en wanneer we producten en diensten leveren met de minste verstoring. Wanneer uw klanten weten dat u in de moeilijkste en meest onverwachte omstandigheden kunt leveren, vergroot dit hun vertrouwen in u en verbetert dit de klanttevredenheid.

Tip 3: Het verbeteren van het Business Continuity bewustzijn gaat niet alleen over het volgen van een training. U weet dat het succesvol is verankerd wanneer er in elk aspect van uw diensten en toeleveringsketen over wordt nagedacht en elk teamlid zich bewust is van de rol die zij spelen bij het draaiende houden van het bedrijf in geval van een incident.

Verbeter het bewustzijn en de training over Bedrijfscontinuïteit

Bevorder het denken over Bedrijfscontinuïteit in elk aspect van uw processen. Bijvoorbeeld de volgende keer dat u een nieuwe leverancier selecteert (wat zou er gebeuren als zij er niet meer zouden zijn?) of hoe u uw team traint en ervoor zorgt dat kennis wordt gedeeld. Betrek uw team bij de uitvoering van uw plannen. Deel de geleerde lessen en successen van eventuele incidenten.

Tip 4: Verwacht het onverwachte. Schakel de relevante belanghebbenden in voordat een situatie een incident wordt. Soms kan een situatie binnen enkele minuten of uren uitgroeien tot een groot incident. Het is veel gemakkelijker om een team op te heffen als het ergste niet gebeurt, dan er één op te richten en op te schalen als het wel gebeurt. Trek vroegtijdig aan de bel en wees beter voorbereid en in staat sneller te reageren als het ergste gebeurt.

Wees voorbereid voordat een incident zich voordoet

Als een situatie kan uitgroeien tot een Bedrijfscontinuïteit incident of crisis, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw lijnmanager en Compliance. Compliance zal dan beslissen of het nodig is om het crisismanagementteam in te schakelen of om een incident te melden. 

Creativiteit en innovatie op het gebied van informatiebeheer

Creativiteit en innovatie zijn essentieel voor het succes van organisaties overal ter wereld. Snelle veranderingen in technologie, economische verschuivingen, globalisering en ontwikkelingen in het dagelijks leven hebben geleid tot meer concurrentie.

Vandaag, 21 april 2022, is het Werelddag van Creativiteit en Innovatie. Een dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen om de aandacht te vestigen op de rol van creativiteit en innovatie in alle aspecten van de menselijke ontwikkeling.

Bij OASIS Group wilden we deze gelegenheid aangrijpen om creativiteit en innovatie op het gebied van informatiebeheer te onderzoeken en in het zonnetje te zetten. De onderstaande lijst hebben we opgesteld in samenspraak met teamleden en collega’s.

Informatiebeheersystemen

Een logische keuze misschien, maar sommigen van ons herinneren zich nog de dagen van papieren beheersystemen, voordat software voor het opslaan, organiseren en terugvinden van informatie werd geïntroduceerd.

We zeiden daarnet dan wel ‘herinneren’, maar we komen nog steeds organisaties tegen die hun informatie beheren met behulp van handmatige papieren processen.

Het verzamelen en beheren van gegevens die in verschillende formaten zijn opgeslagen en ze toegankelijk maken voor de mensen die ze nodig hebben, is een innovatie die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Nu er meer mensen op afstand werken dan ooit tevoren, liggen er ongetwijfeld meer creatieve innovaties in het verschiet (maar misschien hebben wij wel voorkennis over dit onderwerp)!

Smartphones

In eerste instantie is dit misschien geen voor de hand liggende keuze voor informatiebeheer (al was het een populair antwoord), maar stel je eens voor dat je een adresboek met alle contactgegevens van je klant bij je moet dragen in plaats van dat je ze allemaal in je telefoon hebt opgeslagen. Of nog erger, al die telefoonnummers en e-mailadressen uit je hoofd moeten leren.

Of dat je een laptop moet meenemen om een betaling goed te keuren, terwijl je gewoon een app voor mobiel bankieren op je telefoon kunt gebruiken. Dit zijn allemaal innovaties die voortkomen uit inzicht in hoe en waarom we informatie en gegevens gebruiken.

Microfilm en microfiches

Sommigen van jullie zullen dit lezen en denken: Micro-watte? Anderen denken misschien terug aan wat ooit onmisbare manieren waren om gegevens compact te bewaren en te back-uppen.

Ondanks technologische vooruitgang als gevolg van innovatie, creativiteit en noodzaak, gebruiken sommige organisaties vandaag de dag nog steeds microfilm en microfiches. Voor sommige van hen is het wellicht een te grote uitdaging om het proces te veranderen. Voor anderen is er geen druk geweest om over te schakelen omdat werd verwacht dat de microfiches 100 jaar zouden meegaan. Het probleem is dat de apparaten om zowel microfilm als microfiches te bekijken steeds moeilijker verkrijgbaar zijn.

Tegen die bedrijven zouden we zeggen: geen paniek. Bij OASIS Group hebben we gespecialiseerde teamleden die zijn opgeleid in het gebruik van verschillende lees- en conversieapparaten.

Automatisering van bedrijfsprocessen (BPA)

Bij de automatisering van bedrijfsprocessen, ook wel bedrijfsautomatisering of digitale transformatie genoemd, wordt technologie ingezet om complexe bedrijfsprocessen automatisch te laten verlopen. Voor bedrijven die hun digitale transformatiedoelen willen bereiken, is bedrijfsautomatisering een goede eerste stap.

In tegenstelling tot andere automatiseringsprocessen worden er bij bedrijfsautomatisering meerdere IT-systemen aan elkaar gekoppeld en specifiek afgestemd op de behoeften van de organisatie. In plaats van een kant-en-klare oplossing wordt er dus een workflow gebruikt om een bestaand bedrijfsproces te repliceren of daarop voort te bouwen.

Robotgestuurde procesautomatisering (RPA)

Robotgestuurde procesautomatisering richt zich op het automatiseren van individuele taken, zoals het lezen van een document of het ophalen van gegevens uit een database of systeem. In tegenstelling tot bedrijfsautomatisering, waarbij wordt gestreefd naar volledige procesautomatisering, richt robotgestuurde procesautomatisering zich op kleinere taken binnen een groter proces.

Door robots in te zetten voor repetitieve onderdelen van een groter proces, zoals het verplaatsen van bestanden, het kopiëren van gegevens, het invullen van formulieren of het inloggen in systemen, krijgen mensen meer tijd om hun creativiteit in te zetten of verder te innoveren om processen en procedures te verbeteren.

Toekomstige innovaties

Hoewel deze lijst slechts vijf innovaties op het gebied van informatiebeheer bevat, hadden we er nog veel meer kunnen noemen. Kennis en informatie vormen de kern van innovatie en we zien elke dag weer meer creatieve oplossingen voor problemen.

Door inzicht in ons gebruik van de gegevens en informatie in onze eigen organisaties kunnen we nieuwe, interessante innovaties tot stand brengen.

Een update over de kwetsbaarheid CVE-2021-44228 in Apache Log4j

De OASIS Group heeft, samen met IT-dienstverleners over de hele wereld, actief gereageerd op de onlangs gemelde kwetsbaarheid voor remote code execution (RCE) in de Apache Log4j Java-bibliotheek.

De kwetsbaarheid, die op 9 december 2021 openbaar werd gemaakt, is gecategoriseerd met een CVSS score van 10.0. Dit betekent dat de kwetsbaarheid als kritiek is beoordeeld.

Wij hebben onmiddellijk actie ondernomen om eventuele bedreigingen te detecteren en kwetsbaarheden in verband met CVE-2021-44228 te verhelpen. We willen onze klanten verzekeren dat we geen actieve exploitatie van deze kwetsbaarheid in onze systemen hebben aangetroffen.

Steve Townley, de CIO van OASIS Group

Apache Software heeft een upgrade van Log4j 2.15.0 uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen en deze is, waar nodig, in de systemen van de OASIS Group geïmplementeerd. 

Ondertussen is een nieuwe update 2.16.0 uitgebracht en deze wordt door onze IT-specialisten beoordeeld.

Omdat OASIS onze Omnidox Suite intern ontwikkelt, waren we in staat om onmiddellijk de Log4j 2.15.0 update te implementeren, evenals het toevoegen van extra configuraties aan Java als een extra beveiligingsniveau.

Vervolgt Steve Townley

Welke handelingen dienen de klanten van OASIS te verrichten?

Klanten die OASIS systemen gebruiken, hoeven geen actie te ondernemen. Wij hebben de nodige upgrades al uitgevoerd en blijven zoals gebruikelijk controleren op bedreigingen. Zoals hierboven vermeld, wordt Log4j veel gebruikt voor webapplicaties en -diensten en wij raden u aan dit te controleren bij uw interne IT-afdeling of andere leveranciers.

Nog wat nuttige informatie:

Wat houdt een CVSS score in?

CVSS staat voor Common Vulnerability Scoring System. Het is een industriestandaard waarmee een numerieke (0-10, 10 is het hoogst) indicatie wordt gegeven van de ernst van beveiligingslekken in software. 

Wat betekent remote code execution?

Remote code execution (RCE) is een cyberaanval die een aanvaller in staat stelt om op afstand toegang te krijgen tot het apparaat of systeem van iemand anders en dit te besturen zonder dat daarvoor een gebruikersnaam of wachtwoord nodig is. Dit kan op afstand gebeuren, van overal ter wereld.

Wat is Log4j?

Log4j wordt wereldwijd gebruikt voor het bijhouden van digitale logboeken en registreert bijvoorbeeld of er bugs voorkomen in een applicatie.

Hoe heeft OASIS de kwetsbaarheid in Apache Log4j 2 aangepakt?

Het team van interne OASIS IT-professionals, waaronder IT Software Engineering en IT Infrastructure Security specialisten, werd op de kwetsbaarheid geattendeerd. De teams zijn toen onmiddellijk aan de slag gegaan om, waar nodig, Log4j te upgraden naar versie 2.15.0, die is uitgebracht om CVE-2021-44228 te verhelpen.

Ondertussen is een nieuwe update 2.16.0 uitgebracht en deze wordt door onze IT-specialisten beoordeeld.

Ook hebben we, waar mogelijk, extra configuraties toegevoegd aan Java en de beveiliging via onze firewalls en andere beveiligingssoftware verhoogd.

De Ultieme Rampherstel Checklist

Als het gaat om gegevensback-up voor noodherstel, dan is voorbereiding van het grootste belang. Uw organisatie voorbereiden voordat een ramp toeslaat, is essentieel om de bedrijfscontinuïteit te handhaven en de uitvaltijd te beperken.

Met de Checklist Rampherstel van OASIS die gemakkelijk te volgen is, kan uw organisatie zich voorbereiden op onvoorziene gebeurtenissen.

Stap 1: Voer een Audit uit van uw bestaande Back-up Oplossing(en) en Herstelplan

Breng in kaart wat u momenteel al heeft geregeld. Wanneer u uw bestaande bedrijfscontinuïteitsoplossing analyseert, overweeg dan:

  • Of u beschikt over een oplossing voor noodherstel.
  • Hoe vaak het noodherstelproces is getest.
  • Hoeveel uitvaltijd de huidige back-up oplossing heeft.
  • Welke gegevens en de omvang ervan risico lopen.
  • Welke financiële kosten brengt uitvaltijd met zich mee voor uw bedrijf?

Stap 2: Stresstest

Identificeer potentiële gevaren en de meest voor de hand liggende bronnen van gegevensverlies/inbreuk of een storing. Zullen de bedreigingen beperkt blijven tot één systeem, of is de kans groot dat meerdere systemen worden getroffen? Door uw risico’s te kennen, kunt u de belangrijkste systemen en de kwetsbaarheden in de onderliggende hardware en software evalueren.

Stap 3: Voer een Effectbeoordeling uit

Bepaal de waarschijnlijkheid van een ramp en de gevolgen hiervan voor uw organisatie door de meest onvoorziene incidenten of calamiteiten te identificeren. En documenteer de mogelijke financiële, operationele en reputatieschade die dergelijke gebeurtenissen met zich mee zullen brengen.

Stap 4: Stel hersteldoelstellingen vast

Identificeer bedrijfskritische systemen en geef prioriteit aan hersteltaken. Bepaal welke data hersteld dient te worden en vanaf welk herstelpunt de verloren data hersteld dient te worden. Bepaal daarnaast hoe lang het noodherstelproces mag duren – rekening houdend met de kosten van downtime voor uw organisatie. Met onze bedrijfscontinuïteitsservice kunt u uw gegevens binnen 6 seconden herstellen en onze service maakt het mogelijk om back-ups regelmatig (om elke 5 minuten) te laten plaatsvinden, waardoor het verlies van actuele data tot een minimum wordt beperkt).

Stap 5: Ontwikkel een actieplan voor noodherstel

Ontwikkel een noodherstelprocedure die aansluit bij uw einddoel – of dat nu bestandsherstel of virtualisatie is. Een standaardaanpak is niet altijd de oplossing, identificeer duidelijk bij welke incidenten een noodherstelplan zal worden gebruikt en onder welke omstandigheden herstelmaatregelen nodig zijn. Zorg ervoor dat elk plan resulteert in het hervatten van de diensten, met prioriteit voor de bedrijfseenheden of functies naar gelang van hun behoeften.

Stap 6: Ontwikkel een Incident Response Team

Dit team is verantwoordelijk voor de implementatie van een operationeel noodplan als het noodlot toeslaat. De bedrijfscontinuïteitsdienst van OASIS vermindert de noodzaak hiervoor door te voorzien in een extern bedrijfscontinuïteitsteam dat proactief uw back-ups en herstelplannen beheert vanaf een externe locatie, wanneer dat nodig is.

Stap 7: Stel een Incidentrapport op

Het incidentrapport dient de volgende zaken te vermelden:

  • Identificeren wat de storing heeft veroorzaakt, welke lopende problemen aangepakt dienen te worden, wat verbeterd kan worden in toekomstige noodherstelscenario’s en hoe de standaarden en protocollen zijn veranderd na de storing.
  • Controleer het herstel en verifieer de functionaliteit van de gebruikers zodra de back-up is voltooid (d.w.z. nagaan of alle gebruikers toegang hebben tot bronnen en applicaties).

Stap 8: Testen en Bijwerken

Uw bedrijfscontinuïteitsplan dient voortdurend getest en bijgewerkt te worden, waarbij eventuele tekortkomingen worden geïdentificeerd en de toekomstige uitvoerbaarheid wordt gewaarborgd. Met de bedrijfscontinuïteitsdienst van OASIS bent u hiervan verzekerd, via een jaarlijkse “proof of concept” oefening voor volledig herstel, compleet met rapportage na afloop van de calamiteit.