Onze ESG-reis

Vertrouwen opbouwen bij onze klanten en belanghebbenden houdt veel meer in dan het veilige beheer van fysieke en digitale informatie. Het gaat ook om maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen en het naleven van hoge ethische bedrijfsnormen.

ESG

Waar staat ESG voor en wat betekent het voor OASIS Group?

Milieu

De E in ESG staat voor ‘Environmental’ en richt zich op hoe wij onze impact op het milieu minimaliseren.

Milieu omvat een heleboel onderwerpen, waaronder:

 • duurzaamheidscultuur en aanpak;
 • vermindering van de koolstofvoetafdruk (energiebeheer, emissies en afval);
 • milieuvriendelijke initiatieven/processen/technologieën gedurende de gehele levenscyclus van OASIS-producten/diensten.

Maatschappij

De S in ESG staat voor ‘Social’ en is gericht op hoe wij onze lokale gemeenschappen en de bredere samenleving beïnvloeden.

Deze sociale pijler omvat een groot aantal onderwerpen, waaronder:

 • mensenrechten en arbeidsnormen (zowel intern als via onze toeleveringsketen);
 • gelijkheid, diversiteit en inclusie;
 • gegevensbescherming en privacy (zowel intern als via onze toeleveringsketen);
 • betrokkenheid van teamleden, werkomgeving en welzijn;
 • opleiding en ontwikkeling van onze teamleden;
 • maatschappelijke relaties.

Bestuur

De G in ESG staat voor ‘Governance’ en verwijst naar het proces van besluitvorming, rapportage en logistiek rondom de bedrijfsvoering.

Deze bestuur pijler heeft betrekking op tal van onderwerpen, waaronder:

 • bedrijfsethiek en gedragscode;
 • risico- en bestuurskader;
 • naleving en gezondheid en veiligheid;
 • processen en instrumenten op het gebied van MI-rapportage;
 • anticorruptie en omkoping;
 • inkoop en ketenbeheer.

Onze ESG-reis

Hoe ESG in de praktijk wordt gebracht

Wij hanteren een ’top down en bottom up’ benadering voor de communicatie van onze ESG-activiteiten. Elk teamlid binnen OASIS Group werkt actief mee aan onze doelstellingen en wij weten dat communicatie de sleutel is om op koers te blijven.

Wij zijn er trots op zaken te doen op een eerlijke, ethische, maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier en onze inzet voor ESG daagt ons uit om een positieve invloed uit te oefenen op het milieu en onze lokale gemeenschappen.

Ons ESG-kader

OASIS committeert zich aan:

 • het oprichten van een ESG-commissie om de uitvoering van onze ESG-plannen voor de lange termijn te begeleiden, ons succes te monitoren en te meten en te rapporteren over de effecten van onze verbeteracties
 • de integratie van ESG in onze risico- en bestuurskaders. Als onderdeel van ons streven naar verantwoorde en duurzame groei brengen wij milieu- en sociale risico’s, effecten en kansen in kaart en beoordelen en beheren wij onze ESG-strategie dienovereenkomstig.
 • de bescherming van mensen- en arbeidsrechten, ook in onze toeleveringsketen
 • het bevorderen van diversiteit op de werkplek en gelijke kansen
 • teamleden een veilige, gezonde en leuke werkplek te bieden met een eerlijke beloning
 • het minimaliseren van onze impact op het milieu door het monitoren, meten en verminderen van onze afval en koolstofuitstoot
 • te investeren in het gebruik van hernieuwbare energie, waaronder elektrische voertuigen
 • meer papier, plastic en andere grondstoffen te recyclen
 • nauwe samenwerking met onze toeleveringsketen om inzicht te krijgen in hun standpunt over ESG, waaronder diversiteit op de werkplek, mensen- en arbeidsrechten, corruptiebestrijding, duurzaamheid en milieueffecten, om te waarborgen dat zij ook een significante en positieve invloed hebben op onze producten en diensten.

Onze prestaties tot nu toe

Onze ecologische voetafdruk verkleinen
Verbeteringen voor onze Teamleden
Zorgen voor succes op lange termijn