Category: ESG

ESG en MVO: wat is het verschil?

In het huidige zakelijke landschap zijn organisaties aan vele veranderingen onderhevig. Duurzaamheid wordt niet alleen genormaliseerd, het wordt ook actief nagestreefd. Klanten, investeerders en teamleden vertrouwen en investeren in organisaties op basis van wat ze doen aan duurzaamheid. ESG (Environmental, Social, Governance) en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zijn termen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar zijn ze wel hetzelfde?

Laten we eens kijken wat de verschillen zijn en waarom ESG voor iedereen in je organisatie van belang is.

De verschillen ontrafelen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO is al jaren een gevestigd concept. Het gaat vaak om activiteiten zoals donaties aan goede doelen, betrokkenheid bij de gemeenschap en duurzaamheidsprojecten. Hoewel MVO essentieel is voor het opbouwen van een positieve reputatie en goodwill bij klanten, opdrachtgevers en lokale gemeenschappen, heeft het vaak een beperktere reikwijdte. MVO is een raamwerk voor de activiteiten van een bedrijf waarmee het naar eigen keuze aan zichzelf of aan belanghebbenden verslag kan doen van zijn inspanningen.

Environmental, Social, Governance (ESG)

ESG, oftewel Milieu, Maatschappij en Goed Bestuur, gaat daarentegen uit van een meer omvattende en geïntegreerde benadering van verantwoord ondernemen. Het omvat een breder scala aan factoren die de duurzaamheid en prestaties van een organisatie op de lange termijn beïnvloeden. Hier volgt een uitsplitsing van elk onderdeel:

  • Milieu: betreft de impact van een organisatie op het milieu, inclusief de ecologische voetafdruk, het gebruik van hulpbronnen en inspanningen om afval en uitstoot te verminderen.
  • Maatschappij: kijkt naar de behandeling van werknemers, het beleid voor diversiteit en inclusie, de relaties met gemeenschappen en de naleving van ethische arbeidspraktijken.
  • Goed Bestuur: beoordeelt de bestuursstructuur, transparantie en naleving van ethische bedrijfspraktijken van een organisatie.

Waarom ESG belangrijk is voor alle werknemers

Nu we het verschil tussen ESG en MVO begrijpen, kijken we waarom ESG aandacht zou moeten krijgen van elke werknemer in je organisatie, ongeacht hun rol.

  1. Holistische verantwoordelijkheid: Hoewel je misschien het geluk hebt om een ESG-manager in je organisatie te hebben, of een groep mensen die de ESG-vlag hoog houdt, is ESG niet beperkt tot een specifieke afdeling of de verantwoordelijkheid van één persoon. Het is een collectieve inspanning waarbij alle onderdelen van je organisatie betrokken zijn. Van de CEO tot beginnende werknemers: iedereen speelt een rol in het waarborgen dat het bedrijf voldoet aan de ESG-principes.
  1. Reputatie en vertrouwen van klanten: Reputatie is belangrijk, ongeacht de branche waarin je actief bent. Klanten, opdrachtgevers, investeerders en werknemers richten zich in toenemende mate op ESG-factoren bij het kiezen van partners, werkgevers of bedrijven om in te investeren. Medewerkers met kennis van zaken kunnen onder woorden brengen op welke wijze je organisatie zich inzet voor verantwoorde praktijken, wat het vertrouwen en de loyaliteit van klanten vergroot.
  1. Langetermijnwaarde: ESG gaat niet alleen over het afvinken van een checklist of het voldoen aan wettelijke vereisten. Het gaat om het bouwen aan een duurzame toekomst voor je bedrijf. Als werknemers deze principes en praktijken begrijpen en omarmen, dragen ze bij aan het succes en de veerkracht van de organisatie op lange termijn.
  1. Innovatie en efficiëntie: ESG leidt vaak tot innovatieve oplossingen en operationele efficiëntie. Medewerkers die deze principes en praktijken toepassen, kunnen mogelijkheden in kaart brengen voor verbetering in processen, technologie en resource-management. We zien dit zelf dagelijks bij onze klanten die geautomatiseerde bedrijfsprocessen invoeren om oudere papieren processen te vervangen.
  1. Betrokkenheid van werknemers: ESG kan een krachtige stimulans zijn voor de betrokkenheid van werknemers. Als werknemers het gevoel hebben dat hun werk bijdraagt aan een groter doel, zijn ze gemotiveerder en tevredener. Dit kan leiden tot een lager personeelsverloop en een levendigere werkcultuur.

Conclusie

In het huidige zakelijke landschap is ESG een fundamenteel element van verantwoord ondernemen geworden. Het gaat verder dan de traditionele grenzen van MVO en omvat ook milieu-, maatschappelijke en bestuursaspecten. Het is belangrijk dat iedereen in je organisatie begrijpt dat ESG niet alleen de verantwoordelijkheid is van één persoon of afdeling, maar een gedeelde verplichting waar elke werknemer bij betrokken is. Door het belang ervan te erkennen, kan je organisatie floreren, vertrouwen opbouwen bij klanten, innovatie stimuleren en een duurzame toekomst creëren.

Als je naar de toekomst van je organisatie kijkt en je aanpast aan het veranderende zakelijke klimaat, vergeet dan niet dat ESG niet zomaar een modewoord is; het is een weg naar een meer verantwoordelijke, veerkrachtige en succesvolle toekomst voor je bedrijf, je klanten, investeerders en medewerkers.

Plastic afval aanpakken: onze inzet voor een groenere toekomst

Wereldmilieudag herinnert ons aan onze verantwoordelijkheid om onze planeet te beschermen en te behouden. Dit jaar staat #BeatPlasticPollution in de schijnwerpers, een wereldwijde crisis die dringend om aandacht vraagt. Op deze belangrijke dag willen we graag de initiatieven delen die bedrijven kunnen nemen om plasticvervuiling tegen te gaan, waaronder onze eigen inspanning om plastic wegwerpbekers te vervangen door milieuvriendelijke papieren bekers gemaakt van gerecycled papierafval.

Het plasticprobleem begrijpen

Plastic afval is overal ter wereld doorgedrongen en vormt een ernstige bedreiging voor onze ecosystemen, wilde dieren en de menselijke gezondheid. De onthutsende statistieken over plasticvervuiling herinneren ons eraan dat we dringend actie moeten ondernemen: meer dan 8 miljoen ton plastic vindt elk jaar zijn weg naar onze oceanen en microplastics hebben zelfs de meest afgelegen gebieden op aarde vervuild. Hoop ligt echter in de collectieve inspanningen van individuen, organisaties en bedrijven die vastbesloten zijn om een verschil te maken.

Vooruitstrevende bedrijven

Veel vooruitstrevende bedrijven erkennen de rol die bedrijven spelen bij het creëren van een duurzame toekomst en hebben initiatieven om plasticvervuiling aan te pakken omarmd. Deze inspanningen kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgebieden:

              1.           Plastic verpakkingen verminderen:

Bedrijven kunnen plastic afval minimaliseren door duurzame verpakkingspraktijken toe te passen. Innovaties zoals biologisch afbreekbare en composteerbare verpakkingsmaterialen worden steeds populairder en vormen milieuvriendelijke alternatieven voor traditionele plastic verpakkingen. Door voor dergelijke alternatieven te kiezen kunnen bedrijven hun plastic voetafdruk aanzienlijk verkleinen met behoud van productintegriteit.

              2.           Recycling en circulariteit bevorderen:

Het bevorderen van recycling en het omarmen van een circulaire economie is een andere belangrijke stap in het tegengaan van plastic afval. Bedrijven kunnen producten ontwerpen die recyclebaar zijn, effectieve recyclingprogramma’s implementeren binnen hun bedrijf en samenwerken met lokale recyclingbedrijven om een goed afvalbeheer te garanderen. Dergelijke initiatieven verminderen niet alleen de vraag naar nieuw plastic, maar dragen ook bij aan het creëren van een gesloten kringloop die het efficiënt gebruik van hulpbronnen maximaliseert.

              3.           Overschakelen op duurzame alternatieven:

Een van de meest impactvolle manieren waarop bedrijven plasticvervuiling kunnen tegengaan, is door producten met wegwerpplastic te vervangen door duurzame alternatieven. Dit is waar ons initiatief om de hoek komt kijken. Onze locatie in Nederland besloot het voortouw te nemen in de strijd tegen plastic wegwerpbekers door over te stappen op papieren bekers gemaakt van gerecycled papierafval. Maar niet zomaar papierafval: ons team werkte samen met onze partner voor papiervernietiging om het papierafval van onze klanten te benutten.

Ons initiatief voor papieren bekers

Omdat we ons bewust waren van de schadelijke effecten van plastic bekers op het milieu, zochten we naar een duurzamere oplossing voor onze drankconsumptie. Door te kiezen voor papieren bekers gemaakt van gerecycled papierafval verkleinen we niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar dragen we ook bij aan de circulaire economie door afvalmateriaal opnieuw te gebruiken.

Deze papieren bekers ondergaan een streng productieproces dat ervoor zorgt dat ze aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. Door gerecycled papierafval te gebruiken, minimaliseren we de vraag naar nieuwe papierbronnen en besparen we water en energie.

Bovendien zijn deze papieren bekers volledig biologisch afbreekbaar en composteerbaar, waardoor ze een milieuvriendelijke keuze zijn. Door dit initiatief te omarmen laten we zien dat we ons inzetten voor een groenere toekomst en moedigen we andere bedrijven aan dit voorbeeld te volgen.

Conclusie

Wereldmilieudag herinnert ons eraan dat we dringend iets moeten doen aan plasticvervuiling. Door proactieve stappen te nemen om te verminderen, te recyclen en duurzame alternatieven te omarmen, kunnen bedrijven een aanzienlijke impact hebben op het terugdringen van plastic afval. Ons initiatief om plastic wegwerpbekers te vervangen door papieren bekers is een kleine bijdrage aan een schonere, gezondere planeet.

Laten we, nu we stilstaan bij de Wereldmilieudag van dit jaar, onthouden dat collectieve acties, zowel grote als kleine, de weg vrijmaken voor een plasticvrije toekomst. Samen kunnen we plastic afval verminderen en een gezonde planeet achterlaten voor de komende generaties.