Meander Medisch Centrum heeft OASIS Group ingeschakeld om 666.000 medische dossiers, ongeveer 7.000 meter papier, te digitaliseren. Het doel was langetermijnkostenbesparingen, efficiëntere toegang en naleving van verlengde bewaartermijnen. De naadloze overgang naar digitalisering, inclusief OCR voor doorzoekbare dossiers, resulteerde in aanzienlijke kostenverlagingen en verbeterde toegankelijkheid, waardoor het een succesvol initiatief voor Meander Medisch Centrum
werd.

U kunt tevens de casestudy downloaden en bekijken in PDF-formaat.

Over Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum, een toonaangevend klinisch ziekenhuis in de regio Amersfoort, dat bewoners van de regio Amersfoort bedient en specifieke behandelingen biedt voor mensen buiten de regio, vervult een essentiële rol in het gezondheidsecosysteem door nauw samen te werken met zorgverleners, ziekenhuizen, verzekeraars en andere belanghebbenden. De missie ‘Meander Medisch Centrum, uw partner in gezondheid’ weerspiegelt hun toewijding aan hoogwaardige zorgdiensten.

 • Doel

Digitaliseer de medische dossiers voor verlengde bewaartermijnen, kostenefficiëntie en eenvoudige éénkliktoegang.

 • Oplossing

Digitaliseer bestaande on-site dossiers, implementeer OCR-technologie, en zorg voor efficiënte opslag en oproepbaarheid.

 • Resultaat

Langdurige kostenbesparing, geen papieren dossiers meer, en soepele overgang naar volledig digitaal.

Overzicht

Meander stond voor uitdagingen met de verlenging van de wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers. Met extra kosten en onzekerheid over toekomstige verlengingen ondersteunde OASIS Group bij het digitaliseren van het uitgebreide archief. Na de verhuizing naar een nieuw gebouw zorgde de beslissing om dossiers bij OASIS op te slaan voor snelle digitale toegang, waardoor papier overbodig werd. De samenwerking resulteerde in kostenbesparingen, efficiënt opslagbeheer en verbeterde toegankelijkheid, met doorzoekbare dossiers via OCR-technologie.

Projectachtergrond

 • Vrijmaken van opslagruimte vanwege ruimtebeperkingen
 • Alle opslag van medische dossiers uitbesteden aan record center
 • Digitale workflow voor eenvoudige toegang
 • Digitaliseren van alle dossiers en documenten conform nieuwe wettelijke bewaartermijnen.

Probleem Identificatie

Het kernprobleem bij Meander Medisch Centrum was de beheersing van een grote hoeveelheid medische dossiers. Met de verlenging van de wettelijke bewaartermijn met 5 jaar, extra kosten en onzekerheid over toekomstige verlengingen, werd het bestaande op papier gebaseerde systeem onhoudbaar. Bij de verhuizing naar een nieuw gebouw in 2013 ontstond een uitdaging door de beperkte ruimte voor papieren dossiers. De kloof tussen de fysieke en digitale werelden bemoeilijkte snelle beschikbaarheid en efficiënt beheer van medische dossiers.

Resultaten

Meander digitaliseerde succesvol 666.000 medische dossiers met OASIS Group, elimineerde papieren dossiers, waarborgde naleving en bereikte langetermijnkostenbesparingen.
De samenwerking verbeterde workflows met efficiënte digitale toegang en implementeerde OCR voor verbeterde doorzoekbaarheid. Het project resulteerde in organisatorische voordelen en operationele efficiëntie.

Voordelen

666,000 medische dossiers gescand
 • Kostenbesparingen
 • Kantoorruimte vrijmaken
 • Voldoen aan wettelijke vereisten
24/7 Toegankelijkheid van gegevens
 • Gemakkelijke en snelle toegang
 • OCR-verbeterde zoekmogelijkheden
 • Gebruiksvriendelijk EPD-systeem

Oplossing

Meander Medisch Centrum stond voor uitdagingen door een verlenging van 5 jaar van de wettelijke bewaartermijn, wat extra kosten met zich meebracht, naast ruimtebeperkingen
tijdens de verhuizing naar een nieuw gebouw. OASIS Group bood een oplossing door 666.000 papieren medische dossiers te digitaliseren naar een volledig digitaal formaat.

 • OCR

Het systeem leest het inhoudsdocument automatisch met behulp van de slimme Optical Character Recognition (OCR).

 • Data entry

De gegevens worden automatisch ingevoerd in de relevante formulieren en vergeleken met de databases.

 • EPD

In een Elektronisch Patiënten Dossier worden documenten digitaal vastgelegd voor altijd en overal toegankelijke gegevens.

 • Bewaartermijn

Alle dossiers met de juiste bewaartermijn zijn digitaal beschikbaar en toegankelijk

 

Laatste stappen

 • EPD gebruiken voor een gebruiksvriendelijke manier om snel en gemakkelijk bestanden en documenten te zoeken en te vinden
 • Overgang naar een efficiëntere en milieuvriendelijkere aanpak door weinig tot geen papier te gebruiken en alle documenten te digitaliseren