• Blogs

Data Protection Day 2023

By Sylvia van Hoorne | 27 januari 2023

Wat is Data Protection Day ofwel Dag van de Gegevensbescherming?

Data Protection Day wordt jaarlijks op 28 januari gevierd om het bewustzijn te vergroten en de bescherming van persoonsgegevens te bevorderen. Deze dag werd voor het eerst gevierd in 2007 en staat ook bekend als Data Privacy Day of Data Protection Awareness Day. Data Protection Day is een gelegenheid om het belang van de bescherming van persoonsgegevens te erkennen en stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op een veilige en rechtmatige manier worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Deze dag dient ook om mensen voor te lichten over hun rechten als het gaat om de bescherming van hun gegevens en hoe deze te beschermen tegen misbruik.

Hoe kunt u Data Protection Day vieren?

Bedrijven en personen kunnen de tijd nemen om hun beleid en procedures inzake gegevensbescherming onder de loep te nemen en ervoor te zorgen dat zij alle nodige maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Dit houdt in dat alle gegevens veilig worden opgeslagen, dat de toegang tot gegevens wordt beperkt tot personen met een legitieme reden en dat gegevens alleen worden gebruikt voor het rechtmatige doel waarvoor ze bestemd zijn. Bedrijven dienen ook de tijd te nemen om hun werknemers voor te lichten over gegevensbescherming en ervoor te zorgen dat zij alle noodzakelijke maatregelen volgen. 

Wat zijn de beginselen inzake gegevensbescherming?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn belangrijke beginselen vastgelegd die de kern vormen van gegevensbescherming. Deze grondbeginselen beïnvloeden direct en indirect andere regels en verplichtingen die in de wetgeving zijn opgenomen. Daarom is naleving van deze grondbeginselen van gegevensbescherming de eerste stap voor gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij hun verplichtingen uit hoofde van de AVG nakomen. Hieronder volgt een kort overzicht van de gegevensbeschermingsbeginselen in artikel 5 AVG:

1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid & transparantie: Persoonsgegevens dienen rechtmatig, eerlijk en op transparante wijze te worden verwerkt. Dit betekent dat aan personen duidelijke en begrijpelijke informatie moet worden verstrekt over de manier waarop hun gegevens worden gebruikt.

2. Doelbinding: Persoonsgegevens dienen voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verzameld en mogen vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

3. Minimale gegevensverwerking: Persoonsgegevens dienen beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor het beoogde doel.

4. Juistheid: Persoonsgegevens dienen accuraat en up-to-date te blijven. 

5. Opslagbeperking: Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

6. Integriteit en vertrouwelijkheid: Persoonsgegevens dienen beschermd te worden om de veiligheid en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen

7. Zelfverantwoordingsplicht: Degenen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verwerken van persoons- gegevens dienen te kunnen aantonen dat zij de beginselen inzake gegevensbescherming naleven.

Welke rol speelt gegevensbescherming binnen informatiemanagement?

Gegevensbescherming is een essentieel onderdeel van informatiemanagement, omdat het ertoe bijdraagt dat gegevens goed worden beveiligd, privé worden gehouden en op verantwoorde wijze worden gebruikt. Gegevensbescherming zorgt ervoor dat persoonlijke informatie veilig en privé wordt bewaard en niet ongepast wordt ingezien, gebruikt of bekendgemaakt. Het helpt er ook voor te zorgen dat gegevens accuraat en up-to-date blijven en alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Gegevensbescherming is ook belangrijk voor bedrijven om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@oasisgroup.com of klik hier voor meer informatie over OASIS Compliance.

< Back to news & blog