Koolstofafvang omvat het afvangen en opslaan van koolstofdioxide (CO2) om de klimaatverandering in veel landen te beperken, waaronder offshore-locaties in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel kernmonsters niet direct worden gebruikt voor het afvangen van koolstof, kunnen ze nuttig zijn in verwante gebieden zoals geologie en reservoirtechniek. Kernmonsters zijn cilindrische gesteentemonsters die worden opgehaald bij boorwerkzaamheden en die waardevolle informatie geven over de formaties in de ondergrond.

In de context van koolstofafvang kunnen kernmonsters worden onderzocht om inzicht te krijgen in de geologische formaties waar projecten voor koolstofafvang en -opslag (CCS) zijn gepland. Bij OASIS Group begrijpen we het belang van kernmonsters en geologische opslag en we behouden en maximaliseren de gegevenswaarde van alle gegevens van onze klanten. De analyse van kernmonsters kan helpen bij het bepalen van de kenmerken van het gesteente in het reservoir, zoals hun porositeit, permeabiliteit en capaciteit om CO2 op te slaan. Deze eigenschappen zijn belangrijk voor het evalueren van de haalbaarheid en effectiviteit van potentiële koolstofopslaglocaties.

Door kernmonsters te bestuderen, kunnen geologen en reservoiringenieurs de geschiktheid van verschillende geologische formaties voor koolstofopslag beoordelen. Ze kunnen potentiële opvangmechanismen in kaart brengen, zoals poreuze rotsformaties of diepe zoutwatervoerende lagen, die de afgevangen CO2 veilig ondergronds kunnen houden. De analyse van kernmonsters helpt ook bij het begrijpen van het migratiegedrag van CO2 in de ondergrond en voorspelt mogelijke risico’s of lekkagepaden.

Daarnaast kunnen kernmonsters inzicht geven in de geschiedenis van de geologische formaties, inclusief hun afzettingsomgeving en ouderdom. Deze informatie is cruciaal om de stabiliteit en integriteit van potentiële koolstofopslaglocaties op lange termijn te begrijpen.

Hoewel kernmonsters zelf niet direct koolstofdioxide afvangen of opslaan, speelt de analyse ervan een cruciale rol bij de locatieselectie, risicobeoordeling en de algehele haalbaarheid van projecten voor koolstofafvang en -opslag.

Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over de opslagoplossingen voor kernmonsters

About the author

In mijn functie als Group Marketing Manager werk ik nauw samen met de teams van Product, Sales en Marketing om een resultaatgericht marketingprogramma te ontwikkelen en uit te voeren in alle landen van de groep.

In deze rol ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van strategische marketingplannen voor de energiesector om potentiële klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden.

< Back to news & blog