• Blogs

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

By Nikki Clark | 20 april 2023

Elk jaar op 28 april viert de wereld de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze dag herinnert ons aan het belang van een veilige en gezonde werkplek voor alle werknemers. Het thema voor dit jaar is “Een veilige en gezonde werkomgeving is een fundamenteel principe en recht op werk”. In deze blogpost gaan we na waarom het belangrijk is om deze dag te erkennen en hoe effectief informatiebeheer de gezondheid en veiligheid op het werk kan ondersteunen.

Waarom is het belangrijk om de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk te vieren?

De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk biedt een fantastische gelegenheid om het belang van veiligheid en gezondheid op de werkplek onder de aandacht te brengen, onder meer door teamleden te herinneren aan gezondheids- en veiligheidsprocessen, -beleid en protocollen. Het is een kans voor werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden om samen te komen en strategieën te bespreken aangaande voortdurende ontwikkeling en verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk.

Als Europees bedrijf dat de gezondheid en het welzijn van zijn teamleden en alle belanghebbenden voorop stelt, steunen wij met trots de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Laten we samen blijven werken aan een veilige en gezonde werkomgeving waarin alle werknemers zich kunnen ontplooien.

Grahame Brown, Group Health & Safety Manager – OASIS Group

  • Risicobeoordeling

Door gegevens over gevaren en risico’s op de werkplek te verzamelen en te analyseren, kunnen organisaties vaststellen op welke gebieden verbetering nodig is en strategieën ontwikkelen om potentiële risico’s te beperken. Dit kan inhouden dat potentiële veiligheidsrisico’s worden geïdentificeerd, de effectiviteit van veiligheidsbeleid en -procedures wordt geëvalueerd en plannen worden ontwikkeld om potentiële veiligheidsrisico’s aan te pakken.

  • Training en Opleiding

Geef regelmatig veiligheidstrainingen: Het is van essentieel belang dat werknemers regelmatig veiligheidscursussen volgen om ongevallen en verwondingen op de werkplek te voorkomen. De training moet onderwerpen behandelen als gevaarherkenning, juist gebruik van apparatuur, noodprocedures en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE). Door regelmatig trainingen te geven, blijven werknemers op de hoogte van de nieuwste veiligheidsprotocollen en -procedures en is de kans groter dat ze veilig werken.

  • Voortdurende Verbetering

Stimuleer open communicatie: Open communicatie tussen werknemers en management is cruciaal voor het handhaven van de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Werknemers moeten zich op hun gemak voelen als ze onveilige omstandigheden of gevaren waarnemen. Het management dient de zorgen van de werknemers serieus te nemen en passende maatregelen te treffen. Daarnaast kunnen regelmatige veiligheidsvergaderingen en inspecties helpen om de communicatielijnen open te houden en ervoor te zorgen dat iedereen samenwerkt aan een veilige en gezonde werkplek.

Kortom, de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk is een gelegenheid om mensen bewust te maken van het belang van een veilige en gezonde werkplek. Effectief informatiebeheer kan de inspanningen op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek ondersteunen door middel van risicobeoordeling, opleiding en onderwijs, rapportage en onderzoek van incidenten en voortdurende verbetering. Door veiligheid en gezondheid op de werkplek prioriteit te geven en effectieve strategieën voor informatiebeheer toe te passen, kunnen organisaties ertoe bijdragen dat alle werknemers in een veilige en gezonde omgeving kunnen werken.

Indien u meer informatie wenst over de informatiebeheeroplossingen van OASIS Group en hoe onze diensten de gezondheid en veiligheid van uw organisatie kunnen ondersteunen, neem dan contact op via info@oasisgroup.com.

< Back to news & blog