World Development Information Day wordt jaarlijks gevierd op 24 oktober. Deze door de Verenigde Naties uitgeroepen dag vestigt de aandacht op het belang van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) bij ontwikkelingsinspanningen overal ter wereld. Het doel van de dag is om de aandacht te vestigen op de rol van informatie en communicatie bij het aanpakken van ontwikkelingsproblemen, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en het overbruggen van de digitale kloof tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden.

Het vieren van World Development Information Day is om verschillende redenen essentieel:

Bewustzijn creëren: De dag biedt de gelegenheid om mensen bewust te maken van het belang van informatiebeheer en communicatietechnologieën (ICT) in het ontwikkelingsproces. Veel mensen begrijpen niet goed welke impact ICT kan hebben op verschillende sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en bestuur. Door deze dag te vieren kunnen overheden, organisaties en individuen het publiek informeren over het potentieel van ICT om positieve verandering en duurzame ontwikkeling te stimuleren.

Wereldwijde uitdagingen aanpakken: Informatie- en communicatietechnologieën kunnen krachtige hulpmiddelen zijn bij het aanpakken van wereldwijde uitdagingen, zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en problemen in de gezondheidszorg. Door World Development Information Day te vieren kunnen belanghebbenden samenkomen om innovatieve oplossingen te bespreken en te implementeren die gebruikmaken van ICT om deze dringende problemen effectief aan te pakken.

Digitale inclusiviteit bevorderen: Niet iedereen heeft in gelijke mate toegang tot ICT en de digitale kloof blijft in veel delen van de wereld een belangrijke belemmering voor ontwikkeling. Het vieren van deze dag kan licht werpen op het belang van het bevorderen van digitale inclusiviteit en ervoor zorgen dat iedereen, ongeacht locatie of sociaaleconomische status, toegang heeft tot informatie- en communicatietechnologieën. Deze inclusiviteit kan economische groei bevorderen en gemarginaliseerde gemeenschappen versterken.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) bevorderen: De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties bieden een routekaart voor het aanpakken van wereldwijde uitdagingen en het creëren van een duurzamere toekomst. ICT speelt een cruciale rol in het bereiken van deze doelen door het verzamelen, analyseren en verspreiden van gegevens mogelijk te maken, communicatie en samenwerking te vergemakkelijken en innovatieve benaderingen van ontwikkeling te ondersteunen. Door World Development Information Day te vieren kunnen landen en organisaties hun betrokkenheid bij de SDG’s opnieuw bevestigen en manieren verkennen om de vooruitgang te versnellen door middel van ICT.

Kortom, de viering van World Development Information Day is cruciaal voor het bevorderen van de transformerende rol van informatiebeheer en communicatietechnologieën bij het stimuleren van duurzame ontwikkeling, het bevorderen van digitale inclusiviteit en het aanpakken van wereldwijde uitdagingen.

Laten we, nu we stilstaan bij de World Development Information Day van dit jaar, onthouden dat samenwerking ons op weg zal helpen naar een betere klimaat voor informatiebeheer. Als u meer informatie wilt over de oplossingen voor informatiebeheer van OASIS Group en over hoe onze diensten uw strategieën voor informatiebeheer kunnen ondersteunen, kunt u contact opnemen via info@oasisgroup.com.

About the author

In mijn functie als Group Marketing Manager werk ik nauw samen met de teams van Product, Sales en Marketing om een resultaatgericht marketingprogramma te ontwikkelen en uit te voeren in alle landen van de groep.

In deze rol ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van strategische marketingplannen voor de energiesector om potentiële klanten aan te trekken en bestaande klanten te behouden.

< Back to news & blog