Category: Gezondheid

Wereld Geestelijke Gezondheidsdag 2023 

Wereld Geestelijke Gezondheidsdag, 10 oktober, is voor ons allemaal een gelegenheid om stil te staan bij het belang van geestelijke gezondheid in ons leven en op onze werkplek.   

Bij OASIS Group begrijpen we dat geestelijke gezondheid een integraal onderdeel is van het algehele welzijn, en we zetten ons in om ervoor te zorgen dat elk OASIS-teamlid zich veilig, gewaardeerd en gehoord voelt.  

Onze toewijding aan geestelijke gezondheid  

Uitdagingen op het gebied van geestelijke gezondheid kunnen iedereen op elk moment treffen. Maar soms kan het stigma dat verbonden is aan geestelijke gezondheidsproblemen mensen ervan weerhouden hulp te zoeken of openlijk over hun problemen te praten.   

Bij OASIS werken we voortdurend aan een werkcultuur die zich bewust is van het belang van geestelijke gezondheid en die open discussie en ondersteuning aanmoedigt.   

Dit omvat het bieden van toegang tot hulpbronnen op het gebied van geestelijke gezondheid, waaronder een Team Member Assistance Program, het aanbieden van flexibele en ondersteunende manieren van werken en het creëren van mogelijkheden voor open gesprekken over geestelijke gezondheid.  

Het thema van de Wereld Geestelijke Gezondheidsdag dit jaar is geestelijke gezondheid is een universeel mensenrecht, wat ons eraan herinnert dat het belang van geestelijke gezondheid grenzen, culturen en achtergronden overstijgt. Wij zijn ervan overtuigd dat elk lid van ons team ondersteuning verdient op het gebied van geestelijke gezondheid en dat het onze collectieve verantwoordelijkheid is om dit zo toegankelijk mogelijk te maken.  

OASIS Mental Health First Aiders 

Bij OASIS Group zijn we er trots op dat we 17 vrijwillige Mental Health First Aiders (MHFA’s) in dienst hebben om onze teamleden internationaal te ondersteunen.  

Onze MHFA’s zijn toegerust om directe hulp te bieden aan mensen die een geestelijke gezondheidscrisis of -uitdaging ervaren en hebben allemaal een erkende en internationaal erkende kwalificatie in Adult Mental Health First Aid.  

Elk van hen heeft de kennis en vaardigheden om de tekenen van geestelijke gezondheidsproblemen te herkennen, vertrouwelijke en niet-oordelende steun en geruststelling te bieden, te reageren op een geestelijke gezondheidscrisis en teamleden te begeleiden naar relevante hulpdiensten.  

De waarde van ons MHFA-programma is niet alleen dat het vitale individuele ondersteuning biedt voor onze teamleden als ze die nodig hebben, maar het is ook belangrijk dat het een meer ondersteunende en empathische cultuur voor iedereen stimuleert.  

Dus op deze Wereld Geestelijke Gezondheidsdag moedigen we je aan om samen met ons het belang van geestelijke gezondheid te erkennen. Door samen te werken kunnen we een cultuur creëren waarin iedereen zich uitspreekt en naar elkaar luistert. 

Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk

Elk jaar op 28 april viert de wereld de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Deze dag herinnert ons aan het belang van een veilige en gezonde werkplek voor alle werknemers. Het thema voor dit jaar is “Een veilige en gezonde werkomgeving is een fundamenteel principe en recht op werk”. In deze blogpost gaan we na waarom het belangrijk is om deze dag te erkennen en hoe effectief informatiebeheer de gezondheid en veiligheid op het werk kan ondersteunen.

Waarom is het belangrijk om de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk te vieren?

De Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk biedt een fantastische gelegenheid om het belang van veiligheid en gezondheid op de werkplek onder de aandacht te brengen, onder meer door teamleden te herinneren aan gezondheids- en veiligheidsprocessen, -beleid en protocollen. Het is een kans voor werkgevers, werknemers en andere belanghebbenden om samen te komen en strategieën te bespreken aangaande voortdurende ontwikkeling en verbetering van de gezondheid en veiligheid op het werk.

Als Europees bedrijf dat de gezondheid en het welzijn van zijn teamleden en alle belanghebbenden voorop stelt, steunen wij met trots de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Laten we samen blijven werken aan een veilige en gezonde werkomgeving waarin alle werknemers zich kunnen ontplooien.

Grahame Brown, Group Health & Safety Manager – OASIS Group

  • Risicobeoordeling

Door gegevens over gevaren en risico’s op de werkplek te verzamelen en te analyseren, kunnen organisaties vaststellen op welke gebieden verbetering nodig is en strategieën ontwikkelen om potentiële risico’s te beperken. Dit kan inhouden dat potentiële veiligheidsrisico’s worden geïdentificeerd, de effectiviteit van veiligheidsbeleid en -procedures wordt geëvalueerd en plannen worden ontwikkeld om potentiële veiligheidsrisico’s aan te pakken.

  • Training en Opleiding

Geef regelmatig veiligheidstrainingen: Het is van essentieel belang dat werknemers regelmatig veiligheidscursussen volgen om ongevallen en verwondingen op de werkplek te voorkomen. De training moet onderwerpen behandelen als gevaarherkenning, juist gebruik van apparatuur, noodprocedures en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE). Door regelmatig trainingen te geven, blijven werknemers op de hoogte van de nieuwste veiligheidsprotocollen en -procedures en is de kans groter dat ze veilig werken.

  • Voortdurende Verbetering

Stimuleer open communicatie: Open communicatie tussen werknemers en management is cruciaal voor het handhaven van de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Werknemers moeten zich op hun gemak voelen als ze onveilige omstandigheden of gevaren waarnemen. Het management dient de zorgen van de werknemers serieus te nemen en passende maatregelen te treffen. Daarnaast kunnen regelmatige veiligheidsvergaderingen en inspecties helpen om de communicatielijnen open te houden en ervoor te zorgen dat iedereen samenwerkt aan een veilige en gezonde werkplek.

Kortom, de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk is een gelegenheid om mensen bewust te maken van het belang van een veilige en gezonde werkplek. Effectief informatiebeheer kan de inspanningen op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek ondersteunen door middel van risicobeoordeling, opleiding en onderwijs, rapportage en onderzoek van incidenten en voortdurende verbetering. Door veiligheid en gezondheid op de werkplek prioriteit te geven en effectieve strategieën voor informatiebeheer toe te passen, kunnen organisaties ertoe bijdragen dat alle werknemers in een veilige en gezonde omgeving kunnen werken.

Indien u meer informatie wenst over de informatiebeheeroplossingen van OASIS Group en hoe onze diensten de gezondheid en veiligheid van uw organisatie kunnen ondersteunen, neem dan contact op via info@oasisgroup.com.

Help Eenzaamheid aan te pakken op deze World Mental Health Day (Landelijke Dag Psychische Gezondheid)

Eenzaamheid speelt bij meer mensen een rol, vooral sinds de pandemie, en is een pijnlijke emotionele reactie op een geïsoleerd gevoel.

We zijn van nature sociale wezens, dus goede relaties zijn essentieel om eenzaamheid aan te pakken. Bovendien is de beste manier om eenzaamheid op de werkplek tegen te gaan door een cultuur van verbinding en gemeenschap op te bouwen.

Lorraine Williams, Group Head of HR bij OASIS Group

Er is niet één oorzaak of oplossing (we zijn tenslotte allemaal verschillend!) dus ter gelegenheid van de jaarlijkse World Mental Health Day op 10 oktober delen wij onze tips over hoe we eenzaamheid kunnen bestrijden.

8 stappen om eenzaamheid op de werkplek te overwinnen:

1.            Beoordeel de Situatie

Eenzaamheid is een subjectieve ervaring; er zijn geen ‘regels’ voor hoe het eruit ziet. Als u echter vermoedt dat één van uw collega’s eenzaam of geïsoleerd is, werk dan aan het opbouwen van vertrouwen.

Het is belangrijk om vaak gewoon te luisteren zonder advies of oplossingen aan te bieden. Mensen die worstelen met eenzaamheid kunnen het gewoon nodig hebben om gehoord te worden.

2.            Verander uw Manier van Werken

Bij OASIS Group streven we naar een werkomgeving die uitnodigend en collaboratief is en die veilig en vertrouwd is. Mogelijk werkt u in een (deels) besloten ruimte, of vanuit huis, wat betekent dat u fysiek gescheiden bent van uw teamleden. Praat met uw lijnmanager om andere manieren van werken te onderzoeken.

Als u zich ongemakkelijk voelt bij een mondeling gesprek, kunt u overwegen om een e-mail te sturen. Dit geeft u de tijd om uw woorden zorgvuldig te kiezen en uw situatie, gedachten en gevoelens te beschrijven.

3.            Bouw een Team met een Gedeelde Visie

Een doel geeft betekenis aan de inspanningen die mensen leveren, en een gedeeld doel schept kameraadschap. Gedeelde waarden kunnen ook conflicten en afzondering voorkomen. Ga dus de energievretende effecten van eenzaamheid tegen door uw team te betrekken en er goed mee te communiceren. 

Kijk tegelijkertijd uit naar negatief gedrag dat de teamspirit dreigt te schaden, en zorg ervoor dat u dit in het oog houdt. Positiviteit voedt positiviteit. 

4.            Moedig Goede Relaties aan

We kunnen mensen niet dwingen om vrienden te worden, maar we kunnen wel samenwerkingsmogelijkheden aanmoedigen zodat mensen een band kunnen vormen. We kunnen dit doen door teambuilding evenementen te organiseren die toegankelijke zijn voor iedereen, en social events die rekening houden met thuiswerkers en teamleden die in Record Centers werken.

5.            Toon Interesse in het Leven van Mensen

Vergeet niet dat werk niet het enige is in het leven van mensen. Mensen hebben ook gezinnen, hobby’s en vrienden buiten het werk. Tijd nemen om uw team en collega’s te leren kennen is de beste aanpak, zodat u kunt herkennen wanneer iemand zich afgesloten of geïsoleerd voelt. Zelfs als u geen tekenen van eenzaamheid hebt opgemerkt, kan een paar minuten extra tijd vrijmaken om iemand naar zijn of haar dag te vragen, helpen om een band op te bouwen.

Probeer het voortouw te nemen door te laten zien dat u niet bang bent om open en eerlijk over uzelf en uw eigen gevoelens te praten. Door op deze manier een cultuur van vertrouwen en empathie te stimuleren, zullen mensen zich waarschijnlijk veiliger en zekerder voelen, wat hen het vertrouwen kan geven om zich open te stellen over hun kwetsbaarheden.

6. Denk aan de Kleine Dingen

De kleinste gebaren kunnen een enorm verschil maken. Iemand een kopje koffie aanbieden of eraan denken om ’s ochtends “hallo” te zeggen, laat mensen zien dat je om hen geeft en dat hun welzijn belangrijk is.

7. Uitputting Aanpakken

Hoe meer uitgeput we zijn, hoe eenzamer we ons kunnen voelen, en vaak voelen mensen zich uitgeput door het werk. Zorg ervoor dat u en uw teamleden uitputting voorkomen door op gepaste tijden te werken en de nodige pauzes te nemen.

Spreek duidelijke grenzen af die het evenwicht tussen werk en privé beschermen en volg uw eigen advies op!

8. Vergeet Virtuele Collega’s niet

Teamleden op afstand zijn bijzonder gevoelig voor eenzaamheid, dus neem regelmatig contact met hen op. E-mails en berichten kunnen efficiënt zijn, maar de telefoon pakken voor een praatje is persoonlijker en kan ervoor zorgen dat teamleden op afstand zich betrokken en gewaardeerd voelen. Als u aan het eind van videogesprekken of vergaderingen een paar minuten uittrekt om bij te praten, kunt u collega’s vragen hoe het met hen gaat.

Denk eraan: We zijn allemaal verschillend en hebben verschillende voorkeuren! Als we met elkaar praten over onze voorkeuren, zonder oordeel of druk, kunnen we leren hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

Bezoek voor meer informatie onderstaande website:

www.who.int/campaigns/world-mental-health-day/2022