Sector

Energie

Wij bieden onze klanten in de energiesector oplossingen voor archief- en informatiebeheer met toegang tot toonaangevende processen en technologieën.

Vraag een offerte aan

We helpen onze klanten in de energiesector

Alle soorten gegevens te bewaren en de waarde ervan te maximaliseren: geologische, fysieke en digitale gegevens.

Snel bestanden te vinden en te beheren met behulp van industrie gerelateerde taxonomieën.

De kosten voor informatiebeheer te beheren en te verlagen.

Te voldoen aan wettelijke vereisten.

Hoe we helpen

Wij begrijpen dat gegevens en informatie van vitaal belang zijn voor de energiesector. Onze toegang tot sectorspecifieke expertise, informatiebeheerprocessen en -technologieën optimaliseert de waarde van uw informatiebeheer.

Waarde maximaliseren door audits, digitalisering en rationalisering

Deskundige teamleden die zorgen voor uw uitgebreide gegevensbeheerstrategie.

Onze teamleden en hun ondersteunende kennis zullen u helpen de waarde van uw gegevens te onthullen door middel van audits. Met een beter inzicht in uw archiefbestanden zorgen wij voor naleving van de regelgeving en rationaliseren wij uw gegevens, voldoet u aan de interne eisen en verlaagt u de lopende opslagkosten door onnodige of gedigitaliseerde gegevens veilig te vernietigen.

Veilige gegevensopslag

Speciaal gebouwd record center voor de opslag en inzage van uw eigendommen.

Bij OASIS hebben we tientallen jaren ervaring met het beheren van fysieke en digitale informatie voor onze klanten in de energiesector. Wij hebben gezien hoe de energiesector informatiesystemen heeft ontwikkeld van fysieke documenten tot gedigitaliseerde documenten en platforms voor kennisbeheer tot datameren en data mesh. Wij begrijpen de complexiteit van het beheer van verschillende eigendommen, waaronder papier, tape, elektronische documenten, kernmateriaal, boorgruis en vloeistofmonsters.

Onze faciliteiten bestaan uit gespecialiseerde opslagomgevingen, waaronder:
• Inergen-brandonderdrukking
• Geologisch eigendommenbeheer en bezichtigingsruimten
• Gecontroleerde temperatuuromgeving voor tape-opslag

Als uw vertrouwde partner zijn wij gegroeid om aan uw specifieke behoeften en vereisten te voldoen en nu lossen wij een breder scala van problemen op en beschermen wij meer eigendommen dan ooit. OASIS Group brengt nieuwe intelligentieniveaus naar alles van bedrijfsgegevens tot seismische onderzoeksgegevens tot boorputlogboeken tot kern- en boorgruismonsters en technische diagrammen.

Beveiligd scannen & digitaliseringsdiensten

Wees dynamisch met uw gegevens. OASIS is er trots op de beste technologieën te bieden voor al uw behoeften op het gebied van digitalisering en gegevensvastlegging.

Wanneer u in een hybride wereld van papieren en elektronische informatie leeft zonder een eenduidig overzicht van uw informatie, besteden u en uw medewerkers kostbare tijd aan het zoeken naar wat nodig is en loopt u het risico cruciale beslissingen te nemen zonder over alle feiten te beschikken. Documentdigitalisering is een geweldige manier om waardevolle kennis te onthullen en papieren documentatie conform regelgeving te bewaren. Wij bieden verschillende diensten voor het scannen van documenten en gegevensvastlegging in een zeer veilige omgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beste technologieën voor snelheid, kwaliteit en een hoge mate van nauwkeurigheid.

Onze scanoplossingen kunnen belangrijke informatie digitaliseren voor snelle, doorzoekbare, machineleesbare en veilige toegang voor uw hele organisatie, wat van het grootste belang is op een hybride werkplek. Door documenten te digitaliseren, kunt u digitale versies gemakkelijk in de hele organisatie raadplegen en delen, waardoor bedrijfsprocessen verbeteren en u veilig toegang hebt tot uw cruciale gegevens.

Vereenvoudig de complexiteit van gegevensbeheer

Onze cloud-based platformoplossing, Plexus, is ontworpen om de waarde van uw gegevens te optimaliseren en tegelijk de kapitaal- en operationele kosten te beperken.

Vereenvoudig de complexiteit van gegevensbeheer van steeds groter wordende volumes van verschillende soorten fysieke en digitale eigendommen en bijbehorende metadata, met behulp van Plexus. Ons cloud-based datamanagement portaal lost uw datamanagement uitdagingen snel, efficiënt en kosteneffectief op en biedt gemakkelijke, snelle en gerichte toegang tot de belangrijke ondergrondse geologische eigendommen die nodig zijn om uw dagelijkse taken uit te voeren.

Gegevenscatalogisering

Wie wil er meer tijd besteden aan het zoeken naar gegevens dan aan het analyseren ervan? OASIS Group biedt datacatalogiseringsdiensten aan die de zoektocht naar gegevens vereenvoudigen. Via onze Plexus-gebruikersinterface, met zowel tabellen als kaarten, maken onze taxonomieën het vinden van gegevens eenvoudig.

Wat onze klanten zeggen

Samen hebben wij een groot digitaliseringsproject gedaan met een positief resultaat!

Hetty Snijders , Teammanager Logistiek FB

Lees de case study

We hebben een goede samenwerking waarbij OASIS goed heeft geluisterd naar de wensen van de opdrachtgever. OASIS neemt verantwoordelijkheid en is een complexe uitdaging aangegaan. OASIS brengt het project tot een goed einde. Daar staan ze ook voor in, al kost het hun meer. Zij gaan voor een optimaal resultaat en hebben er een tevreden klant bij.

Martin Jochems , Informatieadviseur / Gemeentearchivaris voor Gemeente Apeldoorn

Lees de case study

OASIS is een betrouwbare partner voor archiefdigitalisering bij Viveste gebleken. Afspraken zijn helder en no-nonsense. Er wordt duidelijk gerapporteerd over voortgang en (on)verwachte situatiewijzigingen. Viveste heeft gekozen voor totale uitbesteding inclusief ophalen, schonen, indelen, scannen, overdragen. Met de komst van het digitale archief hopen we op korte termijn nog meer informatie en inzicht te kunnen ontsluiten naar ons (toekomstige)huurders en samenwerkingspartners.

Ton Könings , Programmamanager Proces en ICT Optimalisatie

Lees de case study

Dankzij de inzet en ondersteuning van OASIS is het digitaliseren van de papieren dossiers heel goed verlopen. Hierdoor is de patiëntenzorg niet belemmerd. Voor alle vragen was OASIS beschikbaar met een goed resultaat tot gevolg.

Marjan Duiven , Operationeel Leidinggevende polikliniek oogheelkunde Meppel

Lees de case study

Werken met externe ketenpartners vraag om inzicht in informatie. Hiervoor moesten cliëntendossiers digitaal beschikbaar zijn. Daarnaast is het thuiswerken sterk toegenomen. De coronacrisis heeft het thuiswerken extra versneld.

Marcel Duffhuis , Projectleider Digitalisering

Lees de case study

Energie FAQ's

Zeker. Wij zijn gespecialiseerd in de opslag van alle soorten gegevens voor de energiesector. Naast de fysieke en digitale gegevens van uw organisatie kunnen wij ook geologische gegevens opslaan zoals kernmaterialen, boorgruis, tapes met boorputlogboeken en seismisch onderzoek, olie- en gasmonsters en zelfs speciale containers zoals kaartbuizen.

Ja, onze cloudgebaseerde Plexus applicatie is speciaal ontworpen voor onze klanten in de energiesector. Het systeem wordt standaard geleverd met een geografische interface, log (las/lis) en seismische (segy) viewers. Met Plexus kan uw organisatie papieren dossiers terugvinden en onmiddellijk diensten aanvragen, zoals opvragingen of scannen. Alle digitale dossiers kunnen, nadat ze gescand zijn, worden ingezien en gedownload.

Onze gespecialiseerde record centers zijn speciaal gebouwd en ontworpen met toonaangevende beveiligingsoplossingen. Uw gegevens worden bewaard onder gecontroleerde milieuomstandigheden en beschermd tegen brand met Inergen-gassystemen, die een doeltreffende brandonderdrukking bieden, zonder het risico van waterschade dat met sprinklersystemen gepaard gaat.

Wanneer een bewaardatum is vastgelegd, laten wij het proactief weten als uw dossiers beschikbaar zijn voor vernietiging. Ons team kan u helpen bij de naleving en opstelling van bewaarstrategieën om dossiers te controleren en te bepalen welke dossiers voor vernietiging in aanmerking komen. Wij zullen geen enkel dossier in ons records center vernietigen zonder een schriftelijk verzoek van een bevoegd persoon. Wanneer het tijd is om uw dossiers te vernietigen, bieden wij veilige versnipperdiensten waarbij al het papierafval wordt gerecycled en voorzien van een certificaat van vernietiging.

Ja, als u dossiers moet indienen bij een nationale dataregister, kunnen wij u helpen de relevante dossiers te vinden, ze te classificeren volgens de indieningsnormen, ze te digitaliseren volgens de vereiste norm en ze namens u te uploaden.

Het is gebruikelijk dat bedrijven opslagruimte ter beschikking stellen op doosniveau en onafhankelijke lijsten bijhouden van de items in de doos. Na verloop van tijd worden deze vaak losgekoppeld. We kunnen u helpen itemniveau lijsten te maken door middel van onze doosaudit, classificatie, en catalogiseringsdiensten. Vervolgens beheren wij deze gegevens op itemniveau in onze Plexus applicatie, waardoor deze onmiddellijk voor u beschikbaar zijn, en zorgen ervoor dat hetzelfde probleem zich in de toekomst niet meer voordoet.

Vraag snel een offerte aan

Gebruik het onderstaande formulier om meer informatie aan te vragen.

Quote NL