Sector

Gezondheidszorg

Als langetermijnpartner van verschillende zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, hebben wij robuuste, betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen ontwikkeld.

Vraag een offerte aan

We helpen onze klanten in de gezondheidszorgsector

Te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten

Gegevensverlies en datalekken te voorkomen

Budgetten voor archief- en informatiebeheer optimaal te benutten

Zorgdossiers te digitaliseren

Hoe we helpen

Wij beschikken over een uitgebreide reeks oplossingen ter ondersteuning van onze klanten die werkzaam zijn in de medische sector, gebaseerd op best practices. Deze bestaan uit digitaal informatiebeheer, beheer van fysieke dossiers alsmede gecombineerde opties.

Archief- en informatiebeheer afgestemd op de medische sector

Verlaging van de kosten dankzij efficiënte oplossingen.

Het leveren van optimale zorg en het waarborgen van de privacy van patiënten zijn van oudsher belangrijke speerpunten voor zorgaanbieders. OASIS stelt samen met ziekenhuizen, medische centra, onafhankelijke artsenmaatschappen en verzekeraars efficiënte archief- en informatiebeheer programma’s op die kosten verlagen en patiënten helpen hun zorginformatie te beheren.

Verstand van medische informatie

Toonaangevend in de sector voor de ontwikkeling van best practices inzake archief- en informatiebeheer.

OASIS laat alle teammembers een uitgebreide training volgen om er zeker van te zijn dat zij op de juiste wijze omgaan met zorggegevens. OASIS heeft standaard werkprocedures opgesteld voor alle archief- en informatiebeheer programma’s om zorgorganisaties te helpen bij de naleving van veiligheids- en privacyvoorschriften. Het senior management van OASIS werkt actief samen met de internationale organisatie voor archiefbeheer PRISM. Samen ontwikkelt OASIS sectorbrede best practices als antwoord op de steeds veranderende eisen die worden gesteld aan het beheer van zorginformatie.

De overgang naar digitaal

Krijg meer grip op uw informatiemanagement.

OASIS heeft diensten en technologieën ontwikkeld voor de gezondheidszorg zodat organisaties meer controle over de eigen organisatiegegevens en de medische patiëntgegevens hebben. In een tijd waarin ziekenhuizen en artsen overwegen om over te stappen op digitale medische dossiers, kan OASIS helpen bij het maken van die overstap. Hiervoor biedt OASIS een uitgebreid scala aan digitale en webgebaseerde oplossingen voor documentbeheer.

Wat onze klanten zeggen

Samen hebben wij een groot digitaliseringsproject gedaan met een positief resultaat!

Hetty Snijders , Teammanager Logistiek FB

Lees de case study

We hebben een goede samenwerking waarbij OASIS goed heeft geluisterd naar de wensen van de opdrachtgever. OASIS neemt verantwoordelijkheid en is een complexe uitdaging aangegaan. OASIS brengt het project tot een goed einde. Daar staan ze ook voor in, al kost het hun meer. Zij gaan voor een optimaal resultaat en hebben er een tevreden klant bij.

Martin Jochems , Informatieadviseur / Gemeentearchivaris voor Gemeente Apeldoorn

Lees de case study

OASIS is een betrouwbare partner voor archiefdigitalisering bij Viveste gebleken. Afspraken zijn helder en no-nonsense. Er wordt duidelijk gerapporteerd over voortgang en (on)verwachte situatiewijzigingen. Viveste heeft gekozen voor totale uitbesteding inclusief ophalen, schonen, indelen, scannen, overdragen. Met de komst van het digitale archief hopen we op korte termijn nog meer informatie en inzicht te kunnen ontsluiten naar ons (toekomstige)huurders en samenwerkingspartners.

Ton Könings , Programmamanager Proces en ICT Optimalisatie

Lees de case study

Dankzij de inzet en ondersteuning van OASIS is het digitaliseren van de papieren dossiers heel goed verlopen. Hierdoor is de patiëntenzorg niet belemmerd. Voor alle vragen was OASIS beschikbaar met een goed resultaat tot gevolg.

Marjan Duiven , Operationeel Leidinggevende polikliniek oogheelkunde Meppel

Lees de case study

Werken met externe ketenpartners vraag om inzicht in informatie. Hiervoor moesten cliëntendossiers digitaal beschikbaar zijn. Daarnaast is het thuiswerken sterk toegenomen. De coronacrisis heeft het thuiswerken extra versneld.

Marcel Duffhuis , Projectleider Digitalisering

Lees de case study

Vraag snel een offerte aan

Gebruik het onderstaande formulier om meer informatie aan te vragen.

Offerte aanvragen