Sector

Onderwijs

Door samen te werken met OASIS Group kunnen scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen profiteren van een gestroomlijnde dienstverlening op het gebied van archief- en informatiebeheer.

Vraag een offerte aan

We helpen onze klanten in de onderwijssector

Te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten

Geld te besparen op informatieopslagsystemen

Toegang tot gegevens te controleren en te beperken

Effectieve processen voor documentbeheer te ontwikkelen

Hoe we helpen

Wij beschikken over een uitgebreide reeks oplossingen ter ondersteuning van onze klanten die werkzaam zijn in de onderwijssector.

Effectief beheer van grootvolume dossiers van leerlingen en medewerkers

Onderwijsinstellingen beheren vaak een grote hoeveelheid dossiers.

Gezien het grote aantal studenten- en personeelsdossiers dat moet worden bijgehouden, is een consistente en goed georganiseerde aanpak voor archief- en informatiebeheer van vitaal belang. Door de grote hoeveelheid aan dossiers die op meerdere locaties worden bewaard, kan het een uitdaging zijn om deze efficiënt te beheren. Onze Client Care teammembers zijn getraind in het doeltreffend omgaan met grote hoeveelheden dossiers en zullen suggesties doen om te helpen. Bovendien beschikken veel schoolgebouwen niet over extra de ruimte die nodig is om grote hoeveelheden dossiers op te slaan. Met de oplossingen van OASIS komt er meer ruimte vrij voor onderwijsactiviteiten.

Hanteer een vast budget voor uw archiefbeheer

OASIS begrijpt dat veel onderwijsinstellingen te maken hebben met een strikt budget.

Onderwijsinstellingen moeten zuinig met hun budget omgaan. OASIS kan samen met uw instelling een programma voor archief- en informatiebeheer ontwikkelen waarbij u zeker bent van een vast jaarbudget. U weet dan precies hoeveel u gaat uitgeven en kunt erop vertrouwen dat het bedrag dat ervoor in de begroting is uitgetrokken, niet wordt overschreden.

Bescherm uw onderwijsinstelling tegen privacyschendingen.

Omdat onderwijsinstellingen gevoelige informatie bijhouden, moeten ze zich houden aan een strikt beleid en procedures voor het beheer van dossiers en informatie.

Om te voldoen aan de privacywetgeving voor leerlingen en medewerkers is het belangrijk dat instellingen beschikken over een goed functionerend programma voor archief- en informatiebeheer. OASIS is op de hoogte van de meest recente beleidsregels en procedures die op dit gebied gelden. In onze dienstverlening passen we de hoogste normen toe die binnen de sector gehanteerd worden.

Wat onze klanten zeggen

Samen hebben wij een groot digitaliseringsproject gedaan met een positief resultaat!

Hetty Snijders , Teammanager Logistiek FB

Lees de case study

We hebben een goede samenwerking waarbij OASIS goed heeft geluisterd naar de wensen van de opdrachtgever. OASIS neemt verantwoordelijkheid en is een complexe uitdaging aangegaan. OASIS brengt het project tot een goed einde. Daar staan ze ook voor in, al kost het hun meer. Zij gaan voor een optimaal resultaat en hebben er een tevreden klant bij.

Martin Jochems , Informatieadviseur / Gemeentearchivaris voor Gemeente Apeldoorn

Lees de case study

OASIS is een betrouwbare partner voor archiefdigitalisering bij Viveste gebleken. Afspraken zijn helder en no-nonsense. Er wordt duidelijk gerapporteerd over voortgang en (on)verwachte situatiewijzigingen. Viveste heeft gekozen voor totale uitbesteding inclusief ophalen, schonen, indelen, scannen, overdragen. Met de komst van het digitale archief hopen we op korte termijn nog meer informatie en inzicht te kunnen ontsluiten naar ons (toekomstige)huurders en samenwerkingspartners.

Ton Könings , Programmamanager Proces en ICT Optimalisatie

Lees de case study

Dankzij de inzet en ondersteuning van OASIS is het digitaliseren van de papieren dossiers heel goed verlopen. Hierdoor is de patiëntenzorg niet belemmerd. Voor alle vragen was OASIS beschikbaar met een goed resultaat tot gevolg.

Marjan Duiven , Operationeel Leidinggevende polikliniek oogheelkunde Meppel

Lees de case study

Werken met externe ketenpartners vraag om inzicht in informatie. Hiervoor moesten cliëntendossiers digitaal beschikbaar zijn. Daarnaast is het thuiswerken sterk toegenomen. De coronacrisis heeft het thuiswerken extra versneld.

Marcel Duffhuis , Projectleider Digitalisering

Lees de case study

Vraag snel een offerte aan

Gebruik het onderstaande formulier om meer informatie aan te vragen.

Quote NL