Sector

Retail

Onze retailklanten voorzien van totaaloplossingen voor archief- en informatiebeheer

Vraag een offerte aan

We helpen onze klanten in de retailsector

Kosten te verlagen

De bedrijfsefficiëntie te verhogen

Ruimte te besparen met externe opslag

Waarde te creëren uit hun opgeslagen bestanden

Hoe we helpen

Wij beschikken over een uitgebreide reeks oplossingen ter ondersteuning van onze klanten die werkzaam zijn in de retailsector.

Verlaag het risico op identiteitsfraude

Retailbedrijven beheren een grote hoeveelheid vertrouwelijke informatie, zoals creditcardnummers en persoonlijke gegevens van klanten. Als er niet zorgvuldig met deze informatie wordt omgegaan, bestaat het risico van identiteitsdiefstal. OASIS helpt u dit risico te beperken en uw onderneming te beschermen tegen overtreding van de geldende wetgeving.

Vergroot uw beschikbare kostbare winkelruimte

OASIS begrijpt dat u uw winkelruimte zo goed mogelijk moet benutten.

Winkelruimte is duur. Voor een maximale winst is het belangrijk om zo veel mogelijk ruimte te gebruiken om uw producten aan de man te brengen. Met de diensten van OASIS voor opslag en vernietiging van dossiers kunt u de hoeveelheid informatie die in uw winkel wordt bewaard beperken, zodat u meer kostbare winkelruimte overhoudt.

Zorg voor een consistent beheer van dossiers

OASIS helpt u uw informatiebeheer beter te organiseren, in een consistent programma, zelfs als u over meerdere locaties beschikt.

Het kan lastig zijn om een consistent beleid voor archiefbeheer te voeren, vooral als u vanuit meerdere locaties opereert. Heeft u meer dan één locatie, dan helpen de medewerkers van OASIS u om consistente processen en procedures voor informatiebeheer te creëren die op alle locaties kunnen worden gebruikt. En heeft u een bedrijfsbreed beheerprogramma voor uw dossiers dan helpt OASIS u ervoor te zorgen dat u zich hier ook aan houdt.

Wat onze klanten zeggen

Samen hebben wij een groot digitaliseringsproject gedaan met een positief resultaat!

Hetty Snijders , Teammanager Logistiek FB

Lees de case study

We hebben een goede samenwerking waarbij OASIS goed heeft geluisterd naar de wensen van de opdrachtgever. OASIS neemt verantwoordelijkheid en is een complexe uitdaging aangegaan. OASIS brengt het project tot een goed einde. Daar staan ze ook voor in, al kost het hun meer. Zij gaan voor een optimaal resultaat en hebben er een tevreden klant bij.

Martin Jochems , Informatieadviseur / Gemeentearchivaris voor Gemeente Apeldoorn

Lees de case study

OASIS is een betrouwbare partner voor archiefdigitalisering bij Viveste gebleken. Afspraken zijn helder en no-nonsense. Er wordt duidelijk gerapporteerd over voortgang en (on)verwachte situatiewijzigingen. Viveste heeft gekozen voor totale uitbesteding inclusief ophalen, schonen, indelen, scannen, overdragen. Met de komst van het digitale archief hopen we op korte termijn nog meer informatie en inzicht te kunnen ontsluiten naar ons (toekomstige)huurders en samenwerkingspartners.

Ton Könings , Programmamanager Proces en ICT Optimalisatie

Lees de case study

Dankzij de inzet en ondersteuning van OASIS is het digitaliseren van de papieren dossiers heel goed verlopen. Hierdoor is de patiëntenzorg niet belemmerd. Voor alle vragen was OASIS beschikbaar met een goed resultaat tot gevolg.

Marjan Duiven , Operationeel Leidinggevende polikliniek oogheelkunde Meppel

Lees de case study

Werken met externe ketenpartners vraag om inzicht in informatie. Hiervoor moesten cliëntendossiers digitaal beschikbaar zijn. Daarnaast is het thuiswerken sterk toegenomen. De coronacrisis heeft het thuiswerken extra versneld.

Marcel Duffhuis , Projectleider Digitalisering

Lees de case study

Vraag snel een offerte aan

Gebruik het onderstaande formulier om meer informatie aan te vragen.

Offerte aanvragen